PUNTS destacats del programa

Ens esforçarem al màxim en explicar, negociar i pactar:

Per avançar en SEGURETAT

Per avançar en MOBILITAT

Per avançar en URBANISME

Per avançar en COHESIÓ SOCIAL

Per avançar en la millora de l’ESPAI PUBLIC

Per avançar en ECONOMÍA

Per avançar en GOVERNANÇA