PROGRAMA ELECTORAL BELLATERRA ENDAVANT

ÉS L’HORA DEL CANVI A BELLATERRA!

INTRODUCCIÓ

A Bellaterra Endavant creiem en el principi democràtic global del dret a l’autodeterminació dels pobles. És un dret que està inclòs a la Declaració Universal dels Drets Humans de la ONU. Els fundadors de Bellaterra dels anys 30, estaven convençuts de que tindríem un municipi propi. Fins a data d’avui, això no ha estat possible. Es va intentar a primers dels 90 per part de la Unió de Veïns de Bellaterra, i al 2015 per part de l’EMD. En les dues ocasions, sense èxit.

Per tant, ens hem de conformar amb una certa autonomia que ve marcada pel Conveni amb l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallés. Un conveni que no ha canviat des del seu inici, fa 13 anys, i que te molt poques competències i molt poc finançament.

Tenim un poble estancat en molts sentits i el que es necessita és un canvi que el faci avançar de debò. Cal tenir un projecte de poble modern i pioner, inspirat en l’urbanisme sostenible, en el que els seus veïns s’hi vegin almirallats i se’n sentin orgullosos. Amb unes infraestructures i uns serveis propis d’un poble com cal de 3.000 habitants, ubicat en un lloc idoni per les seves comunicacions, per un costat, i la seva connexió amb la natura, per un altre.

PROGRAMA

Per fer avançar Bellaterra, el nostre programa recull 20 compromisos, que passem a detallar tot seguit.

Treballarem per que Bellaterra avanci cap un poble:

1

Amb més seguretat

La seguretat en un poble com Bellaterra és de màxima prioritat i depèn d’un conjunt de factors. Depèn de l’actuació coordinada de les diferents institucions i autoritats, però també d’una implicació important dels propis veïns.

2

Amb un espai públic més net i cuidat

Com ja hem indicat, tenir un poble net i cuidat és molt important per evitar robatoris i per aixecar la consciencia i orgull dels bellaterrencs. Actualment, la majoria de veïns considera que el poble està deixat. No te l’aspecte que cal per poder ser una ciutat jardí, com volem.

Per tant ens comprometem a:

3

Amb un Consultori Mèdic

No podem ser un poble autèntic sense uns mínims d’atenció sanitària al poble. I més tenint en compta que a Bellaterra hi viu molta gent gran i forces infants. El CAP de Serraparera de Cerdanyola és el centre d’assistència mèdica públic que tenim assignat. Està a 4 km de Bellaterra, no te bona comunicació amb transport públic i l’aparcament a la zona és complicat.

Tots els pobles de més de 1.000 habitants del nostre Àmbit Sanitari (Àmbit Metropolità Nord) disposen de CAP o Consultori Mèdic, excepte Bellaterra (3.000 habitants). Lluitarem per acabar amb aquesta discriminació sanitària.

Per tant:

4

Amb una mobilitat pacificada i sostenible

A causa de la singularitat del nucli de Bellaterra, condicionada per l’aïllament respecte el cap del municipi (Cerdanyola) i les seves característiques orogràfiques, així com els costums de la població per a desplaçar-se per a fer els encàrrecs quotidians, s’ha d’enfocar la problemàtica de mobilitat general en termes més específics, que resolguin els problemes del dia a dia d’un nucli poc poblat, on la falta de massa critica, descarta solucions estàndard i exigeix organització, eficiència i creativitat en l’obtenció de les propostes adients.

5

Amb un urbanisme adaptat a les necessitats actuals i futures de Bellaterra

No s’han fet intervencions importants d’actualització de les normes urbanístiques des de 1976 (any d’aprovació del PGM), quan la societat era molt diferent i del canvi climàtic ni se’n parlava. Durant 50 anys, a Bellaterra les intervencions en infraestructures i urbanisme han estat mínimes. Ho reconeix el propi Govern de l’Ajuntament de Cerdanyola actual.

El PDU que ens afectarà a partir d’ara s’acaba d’aprovar, però està obert a “al·legacions” fins el 30 d’octubre. Serà molt important presentar-les.

Cal un planejament urbanístic nou i molt ben pensat, per pilotar una transició necessària i coherent amb un poble que està connectat amb la natura (envoltat de boscos) i que ve de ser concebut en el seu origen com una “ciutat jardí” i que aspira a ser una urbanització sostenible pionera.

Si volem que Bellaterra recuperi el concepte de ciutat jardí, adaptada al segle XXI, i volem que hi hagi un relleu generacional, que afavoreixi la cohesió social i que Bellaterra esdevingui un autèntic poble, cal introduir al PDU el concepte d’increment de la densitat mantenint la mateixa morfologia del poble. Això vol dir que els veïns que ho vulguin, puguin fer una divisió horitzontal de la casa i passar d’unifamiliar a bifamiliar.

Per tant:

Com ja hem dit, cal un planejament urbanístic nou i molt ben pensat, per pilotar la transformació necessària i coherent amb un poble que està connectat amb la natura (envoltat de boscos) i que va ser concebut en el seu origen com una “ciutat jardí” i que pot  aspirar a ser una urbanització sostenible modèlica i pionera.

Per tant, a més a més del nou planejament, també cal pensar en nous projectes urbanístics que ajudin a fer el pas endavant que volem.

Ens comprometem, en conseqüència, a treballar per mirar de tirar endavant NOUS projectes com els següents:

6

Amb un Turó de Sant Pau més connectat a Bellaterra

El Turó de Sant Pau és una zona amb unes singularitats marcades des del seu plantejament urbanístic. Els seus veïns tenen un nivell de cohesió social clarament superior al de la resta de Bellaterra i també tenen unes necessitats específics.

Una de les mancances és la integració amb la resta de Bellaterra. El seu Centre Cívic i una Associació veïnal forta fan que es facin moltes  activitats i això  reforça la identitat pròpia del Turó.

Per connectar més el Turó amb la resta de Bellaterra, ens comprometem a:

Pensant en les necessitats més específiques del Turò, el nostre compromís és:

 • Més neteja de l’espai públic. Incrementar la freqüència.
 • Estudiar la manera d’evitar els “Botellots”
 • Posar més papereres
 • Recuperar una jardineria actualment molt degradada.
 • Netejar i adequar el camí paral·lel a la carretera.
 • Estudiar la possibilitat de posar una barrera a l’entrada, amb horaris de funcionament.
 • Refer la tanca que hi havia (moltes plantes mortes). Molts robatoris es duent a terme des del “caminet”

7

Amb una EMD més transparent

La informació pública i la comunicació institucional hauria de ser de qualitat i transparent. Malauradament això no es així en molts dels casos. Els partits de la oposició i altres entitats i associacions veïnals  han qüestionat sovint la transparència de l’EMD de Bellaterra. Fins i tot, un estudi de l’experta Marta Corcoy, de la UAB, també parla de falta de claredat a la pàgina oficial del govern de l’EMD de Bellaterra.

La Llei de Transparència aprovada l’any 2014 deixa molt clares les obligacions de les administracions al respecte. Han de ser transparents amb la seva gestió, pressupost i estructures polítiques.

Per això, nosaltres ens comprometem a:

8

Amb “més diners als carrers i menys als despatxos”

El pressupost de l’EMD de Bellaterra l’any 2022 va ser de 875.000 €.

D’aquests diners, 278.600 € s’han dedicat a conceptes que podem englobar en el concepte “diners als carrers” (un 32%). Que s’han distribuït, segons informa el Govern de l’EMD, en:

 • 100.000 € a les Festes i Actes populars,
 • 98.500 € es van destinar a Manteniment de l’Espai Públic
 • 39.000 € al Manteniment de la Vía Pública
 • 31.106 € als Esports
 • 10.000 € a les millores de seguretat dels accessos a la Via Verda.

 

La resta (un 68%) s’han dedicat al que podríem denominar “despeses de despatx”. Entre elles destaquen:

 • 253.000 € al personal
 • 130.000 € al Pla Xarxa Diputació, per la digitalització
 • 47.100 € a despeses jurídiques i assessoria fiscal

 

No es d’estranyar que molts veïns tinguin la sensació de que aquesta EMD s’ha convertit en un gran òrgan administratiu, exagerat i sense massa sentit quan només te competències com la cultura, l’esport i el manteniment de l’espai públic.

Per això, nosaltres ens comprometem a:

9

Amb un Servei d’atenció ciutadana més complert i eficient

Actualment la diferenciació de competències entre l’EMD i l’Ajuntament està molt marcada. Si un veí te un problema que és competència de l’Ajuntament, si va a l’EMD li diran que s’ha d’adreçar a l’Ajuntament i ja està.

A Bellaterra Endavant pensem que la vocació de l’EMD ha de ser la de voler estar al costat dels bellaterrencs en tots els casos, siguin o no competència delegada. I que cal acompanyar al veí en el seu recorregut de reclamació.

Per tant, el nostre compromís és:

10

Donant suport a la Comissió“Bellaterra és Sant Cugat”

A Bellaterra Endavant, reconeixem la feina que està fent aquesta Comissió per mirar d’aconseguir el seu objectiu. A més a més, donat que la opció que Bellaterra es segregui de Cerdanyola per anar a Sant Cugat, compta amb el suport de la majoria de bellaterrencs, encara ho fa més legítim. Tot i que el procés pot trigar uns quants anys i caldrà esperar el resultat.

Per això, en aquest tema, ens comprometem a:

11

Amb més espais verds

La consciencia de que cal respectar més la natura i el medi ambient és va generalitzant. A Bellaterra Endavant pensem que aquesta consciencia s’ha de dur a la pràctica d’una manera especial. Per que si volem ser un referent del nou urbanisme sostenible, serà imprescindible.

Per fer que Bellaterra sigui més verda, ens comprometem a:

12

Amb Més activitat cultural

La cultura és l’eina que ha de generar espais de trobada i continguts que fomentin un veïnatge cohesionat amb sentiment de pertinença al poble.

A Bellaterra Endavant creiem que la seva pràctica ha de ser compromesament plural amb les diferents edats i necessitats dels veïns. El seu exercici ha de combinar diferents disciplines per oferir als veïns un programa anual d’actes i continguts atractiu a diferents sensibilitats: art, oci, festa, coneixement, tradició, natura i esport.

Després d’anys de desarrelament i desafecció per les activitats festives generades per l’actual govern de la EMD, creiem que per re-connectar el poble amb els seus actes i activitats, ens comprometem a fer:

 • Recerca de propostes i pressupostos de forma anticipada
 • Optimització pressupostària que reverteixi en tenir més contingut
 • Revisió de les aportacions a entitats.
 • Sinergies amb les associacions amplificant els seus actes culturals i fent que formin part d’un programa anual conjunt.
 • Recuperació formal del Centre Cívic pel poble (facilitant el seu ús diari per contactes i trobades socials, amb un professional presencial, i un calendari de disponibilitat al web).
 • Explorar nous usos del Centre Cívic (informàtica, centre d’assaig, clubs de lectura, cinefòrum, concerts grups joves, etc).
 • Aliances amb els col·legis i la universitat per oferir més continguts i espais culturals als veïns.
 • Facilitar un canal obert a veïns amb propostes de continguts.
 • Fomentar que els veïns puguin opinar sobre els continguts (enquestes a actes populars).
 • Facilitar un briefing per a la programació de contingut i la disponibilitat en forma de calendari.
 • Focus groups per a la recuperació de l’arrelament a la festa popular.
 • Focus groups amb grups sènior i jove.
 • Cessió de la programació als propis joves.
 • Comissió de festes formada per veïns.
 • Actualment la comunicació està desestructurada i no s’hi troba fàcilment. Per poder garantir la participació i la cohesió de les activitats cal comunicar anticipadament i seguint una línia de disseny textual i gràfica reconeixible.
 • Fomentar l’autenticitat de les activitats culturals i programar de forma atractiva “hem passat de ser el poble on la Rigoberta Bandini va conèixer el pare dels seus fills de jove a ser un poble on toca la Locomotora Negra i on no hi ha cap jove gaudint de la festa”.

 • Carnestoltes, Festa de la Primavera, Festa Major, Halloween i Nadal.

13

Amb més activitat esportiva

La possibilitat de practicar esport a Bellaterra és un element clau per la qualitat de vida dels seus veïns i per estimular la cohesió social. Proposem la creació d’un model esportiu i un pla d’activitats participatiu i integrador.

El Club Bellaterra, l’entitat que històricament més ha promogut l’esport a Bellaterra, ha passat per dificultats econòmiques i, segons les seves pròpies declaracions, no ha tingut el suport que esperava de l’EMD.

Per tot plegat, nosaltres volem:

14

Amb més activitats per la gent gran i la gent jove

Un 55% de la població de Bellaterra te més de 50anys. N’hi ha un 35% amb més de 65. Moltes d’aquestes persones disposen de temps per que ja estan jubilades. Es poden oferir moltes més activitats de les que actualment s’implementen.

I quelcom semblant podríem dir dels més joves. No hi ha pràcticament espais per el seu esbarjo, ni prou activitats dirigides a ells.

Per tot això, ens comprometem a:

15

Amb més cura dels animals de companyia

A la societat actual, la defensa i protecció dels drets dels animals i la preocupació pel seu benestar cada cop son més presents. La convivència entre les persones i els animals s’està redefinint. Forma part del nou paradigma de respecte i harmonia amb la natura i totes les especies que en formem part.

Des de Bellaterra Endavant treballarem per:

16

Amb un Servei d’assessorament energètic per ajudar als veïns a reduir costos energétics i emissions

Estem en un context d’emergència climàtica que reclama el màxim esforç possible i a tots els nivells per reduir les emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle.

El recomanable és anar substituint les calderes de gasoil i de gas per sistemes elèctrics i eficients, que alhora utilitzin electricitat d’origen renovable. Una electricitat que idealment provingui de les plaques fotovoltaiques d’autoconsum i de distribuïdores que garanteixin que és d’origen renovable.

A Bellaterra un 80% aproximat de les cases i edificis son “devoradors energètics” i generen moltes emissions. Per tant, hi ha molt a fer. I des de l’administració pensem que cal ajudar.

A més a més, si aquesta transició es fa bé, s’estalviaran diners en la factura energètica. Per tant, comptar amb un servei d’assessorament, que informi i ajudi a aprofitar les bonificacions fiscals i/o les subvencions existents, pensem que és molt convenient.

Conscients de la importància d’aquesta necessària transició per passar a tenir unes llars i edificis més eficients i zero emissions, des de Bellaterra Endavant ens comprometem a:

A Bellaterra un 80% aproximat de les cases i edificis son “devoradors energètics” i generen moltes emissions. Per tant, hi ha molt a fer. I des de l’administració pensem que cal ajudar.

A més a més, si aquesta transició es fa bé, s’estalviaran diners en la factura energètica. Per tant, comptar amb un servei d’assessorament, que informi i ajudi a aprofitar les bonificacions fiscals i/o les subvencions existents, pensem que és molt convenient.

Conscients de la importància d’aquesta necessària transició per passar a tenir unes llars i edificis més eficients i zero emissions, des de Bellaterra Endavant ens comprometem a:

17

Sense “Vial Interpolar”

La Interpolar és una via projectada paral·lelament a la via dels Ferrocarrils Catalans i la Via Verda, per connectar la zona de Sant Joan (Sant Cugat) amb Sant Pau de Riu-sec (Sabadell). Les infraestructures de connexió, tant a Sabadell com a Sant Cugat, ja estan realitzades.

Però des de BE també pensem que el tram projectat trencaria Bellaterra encara més i  comportaria un important increment de soroll i de contaminació.

Malgrat moltes declaracions en contra per part de l’administració, la reserva segueix en el nou PDU (Pla Director Urbanístic) i per tant, segueix oberta la possibilitat de que s’activi per tal de canalitzar el trànsit entre Sant Cugat i Sabadell.

Per tant, ens comprometem a:

18

Sense l’abocador de “Can Fatjó dels Aurons”

El perill de que en aquest abocador hi vagin a parar residus, que provocarien males olors i  contaminació de l’aire i del subsòl, en un radi mínim de 1 kilòmetre, encara no es pot descartar totalment. Sortosament, el govern actual de l’Ajuntament de Cerdanyola també s’hi ha posicionat en contra.

Però entenem que cal seguir atents i per això ens comprometem a:

19

Amb un NOU Conveni per l’EMD

L’objectiu és disposar de la màxima autonomia possible. Això vol dir tenir un Conveni EMD- Ajuntament de Cerdanyola amb més competències i més dotació econòmica.  Un conveni, com a mínim, similar al de Valldoreix.

Per tant el nostre compromís és:

20

Amb una limitació de mandat

Pensem que per les funcions públiques de màxima representació del poble no és convenient que s’allarguin massa els mandats. D’acord que es guanya en experiència, però per contra es perd frescor i energia.

Donat que Bellaterra es troba en una tessitura molt complicada. L’adscripció al municipi de Cerdanyola, que històricament ha fet molt poc per Bellaterra, fa que hi hagi molt desgast dels nostres representants polítics, que fàcilment poden caure en el “no hi ha res a fer” mentre estiguem depenent de Cerdanyola. Així està passant i no és bo.

Per tant, ens comprometem a que:

VOTA BE!